Projektová setkání 23. a 28. února 2022

S koncem měsíce února proběhly v rámci celoškolního projektu Byli bychom další na řadě hned dva tematické projektové dny. Studenti se rozdělili do dvou skupin, aby bylo vyhověno epidemiologickým pravidlům, a společně se poutavě zaobírali zastřešujícím tématem Holocast, šoa. Celé dopoledne bylo rozděleno do pěti částí – 1) Holocaust, šoa; 2) Auschwitz-Birkenau; 3) Pinkasova synagoga; 4) Památník Yad Vashem a 5) Projekce fimu „Půlpeny“. Poutavý výklad paní profesorky byl doplňován jednak prezentacemi žáků a jednak zajímavými vizuálními ukázkami jak filmovými, tak i zvukovými a grafickými.  V rámci projektového dne jsme zase o trochu více a podrobněji pronikli do tématu židovského holocaustu.

 

GDPR