PROJEKT BYLI BYCHOM DALŠÍ NA ŘADĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Projektový den 29. září 2021

Letošní aktivity projektu jsme zahájili se třídami G3, A3 a S3 přímo v Památníku Terezín, kde jsme se účastnili několika tematických přednášek.

Úvodní přednáška paní Seifertové se orientovala na problematiku diskriminace Židů od roku 1933 a na hlavní funkce ghetta Terezín. Odborný vstup byl zakončen dokumentárním filmem Město darované, které se k funkcím ghetta a jeho historii obracel. S paní Dubcovou jsme poté absolvovali procházku ghettem Terezín, a to se čtyřmi hlavními zastávkami, tj. v Muzeu Památníku Terezín, Magdeburských kasárnách, mansardě a modlitebně.

Po zajímavých vzdělávacích aktivitách následoval workshop paní Doležalové s názvem Efekt přihlížejícího, který zajímavou zážitkovou formou nechal na vlastní kůži pocítit bezmoc lidí, kterým nechce nikdo pomoci a jen přihlíží jejich ponižování. Byla to důležitá zkušenost s přesahem do současných životů.

GDPR