Projekt SMILE too
Social Skills Make Inclusive Life Easier too
Průběh projektu – období listopad 2020 až duben 2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji v souvislosti s onemocněním Covid-19 a nemožnosti realizovat plánované aktivity a mezinárodní schůzky, probíhala i nadále jednání koordinátorů jednotlivých národních týmů v online podobě, a to v těchto termínech:

  • 26. 11. 2020
  • 16. 12. 2020
  • 13. 1. 2021
  • 24. 2. 2021
  • 7. 4. 2021

Na všech online setkáních zazněly aktuální informace o situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19 v jednotlivých státech, především situace ve školství.

Tématem prvních třech setkání byla příprava a realizace online vzdělávací aktivity C1 – Solution Focused Programming Training, pod záštitou organizace The Royal Dutch Visio. Tato akce se nakonec uskutečnila v online podobě v termínu od 28. 1. do 17. 2. (viz příloha)

Ústředním tématem únorového setkání bylo hodnocení nedávno proběhlé vzdělávací akce a další činnosti v rámci projektu, převážně práce na výstupech O2 a O3, tedy na vzdělávacích programech pro učitele běžných škol a pro rodiče jejich žáků. Koordinátory byla schválena předběžná struktura, kterou lídři jednotlivých týmu podrobněji prodiskutovali na samostatné schůzce.

Na dubnovém jednání koordinátoři projednávali detailnější strukturu vzdělávacích programů O2 a O3. Práce bude nadále probíhat v jednotlivých týmech podle cílové skupiny.

I nadále budou probíhat pravidelná setkání koordinátorů národních týmů

Příloha 1

Vzdělávací akce

Solution Focused Programming Taining

V rámci projektu SMILE too se v říjnu 2020 měla v holandském Huizenu, pod záštitou instituce The Royal Dutch Visio, uskutečnit vzdělávací akce s názvem Solution Focused Programming Training. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci místo osobního setkání proběhl vzdělávací kurz v online podobě. Vzdělávací akce, která byla realizovaná v termínu od 28. 1. do 17. 2. 2021 byla rozdělena do pěti 2,5 hodinových setkání.

Do akce se zapojilo celkem 30 účastníků včetně 5 členů pořádající organizace. Naší školu zastupoval pan Ivan Antov a paní Jana Haňová.

Jak už název programu napovídá, cílem bylo na základě teoretických poznatků i praktických cvičení změnit myšlení účastníků na chování zaměřené na řešení problémů (Solution Oriented Behaviour) a podpora a vedení žáků a jejich rodičů a učitelů k témuž.

Jak zaznělo v teoretické části programu, výzkumy ukazují, že lidé mají tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. Psycholožka Carol Dwecková nazývá tyto způsoby myšlení jako Fixed Mindset (fixní myšlení) a Growth Mindset (růstové myšlení). První je postaven na předpokládaném neúspěchu a neochotě změnit přístup, druhý naopak hledá cesty, jak je možné úspěchu dosáhnout. Změnou myšlení z fixního na růstové můžeme výrazně ovlivnit život k lepšímu.

Obsahem programu byly i další oblasti připívající k rozvoji osobnosti, jako například pozitivní psychologie nebo budování odolnosti.

Vedle teoretického základu si účastníci měli možnost ve dvojicích či skupinách prakticky vyzkoušet různé techniky a metody spojené s hlavním tématem.

Důležitou součástí programu bylo sdílení vlastních zkušeností, a proto náplní posledního setkání byly prezentace vlastních aktivit každého z partnerů v oblasti rozvoje sociálních dovedností žáků.

GDPR