Projekt SMILE too
Social Skills Make Inclusive Life Easier too
Průběh projektu – období květen 2021 až prosinec 2021

Ačkoliv se situace v souvislosti s onemocněním Covid-19 na jaře a v létě celkem uklidnila, a zdálo se, že podzimní aktivity projektu by mohly být realizované osobně, opak byl pravdou. Na začátku podzimu začal opět narůstat počet nakažených osob a nadále byly všechny aktivity projektu přesunuty do online podoby.

Účastníci projektu se rozdělili do dvou týmů, které se pravidelně, jednou až dvakrát za měsíc, setkávají a pracují na vzdělávací programech pro učitele běžných škol integrujících žáky se zrakovým postižením a pro rodiče těchto žáků.

Aktuálně jsou připraveny pracovní verze vzdělávacích programů s workshopy a připravují se scénáře videí, která budou součástí workshopů.

V souvislosti s projektem se na přelomu měsíců listopadu a prosince uskutečnila další vzdělávací akce, zaměřená právě na tvorbu a úpravu videí (viz příloha).

Na jaře roku 2022 jsou pak ve všech partnerských státech plánovány propagační akce, které představí výstupy projektu spolupracujícím organizacím a odborné veřejnosti.  

 

Příloha 1

Vzdělávací akce

How to create filmed resources – processes and practicalities

Sight Scotland, jedna z významných organizací pečující a vzdělávající osoby se zrakovým postižením v Edinburku, připravuje pro své klienty v rámci „Learning Hub“ videa v online podobě, která nabízejí výukové zdroje, školicí kurzy, podporu, rady a workshopy pro učitele a vychovatele dětí a mladých lidí se zrakovým postižením.

Profesionálové z Learning Hubu využili své odborné znalosti k uspořádání třídenní vzdělávací akce, která se uskutečnila ve dnech 30. listopadu, 1. a 2. prosince 2021.

Cílem vzdělávací akce bylo naučit účastníky, jak připravovat a produkovat vzdělávací videa s příklady pozitivní praxe v rámci projektu SMILE too, která budou součástí workshopů pro učitele běžných škol integrujících žáky se zrakovým postižením a pro rodiče těchto žáků.

Hlavním cílem bylo poskytnout účastníkům soubor dovedností, aby mohli plánovat, natáčet a produkovat videa podle stanoveného standardu a se zvukovým komentářem.

Loga - Smile

GDPR