logo Smile too

Projekt SMILE too (Social Skills Make Inclusive Life Easier too)

Průběžná zpráva z projektu – období duben 2022 až srpen 2022

Poté, co na konci března ve většině partnerských států proběhly propagační vzdělávací akce pro odbornou veřejnost, se oba týmy opět vrhly do práce na finalizaci projektových výstupů.

Situace nám ještě na závěr projektu dovolila uskutečnit dvě projektová setkání s osobní účastí.

První schůzka se uskutečnila v termínu od 27. do 28. června 2022 v italském Osimu. Hlavním cílem programu byla prezentace všech projektových výstupů nejen v rámci projektového partnerství, ale také italskému publiku. To tvořili rodiče dětí se těžkým zrakovým postižením a se souběžným postižením více vadami, učitelé z běžných i speciálních škol, specialisté, lékaři a představitelé organizací pracujících s osobami se zrakovým postižením z celé Itálie.

V úplném závěru projektu se ještě uskutečnila schůzka v Praze, a to v termínu od 29. do 30. srpna 2022. Během tohoto setkání partneři pracovali na finálních úpravách projektových výstupů a připravovaly podklady pro závěrečnou zprávu.

Ačkoliv oficiálně byl již projekt ukončen, probíhají nyní práce na překladech a adaptacích do všech národních jazyků. Výstupy projektu budou v brzké době zveřejněny na webových stránkách školy.

Zapsala: Jana Haňová, koordinátor projektu

V Praze dne 20. 9. 2022

Loga - Smile

GDPR