Gymnázium

RH-G1-22-1

RH-G2-22

RH-G3-22

RH-G4-22

Sociální činnost

RH-22-23-S1

RH-S2-22

RH-S3-22

RH-S4-22

Obchodní akademie

RH-22-23-A1

RH-A2-22

RH-A3-22

RH-A4-22

Obchodní škola

RHO1-22

Rozvrhy hodin jsou k dispozici pouze v grafické podobě, textový přepis je k dispozici na vyžádání u třídního učitele/učitelky.

GDPR