Simulované soudní jednání

Ve spolupráci s Právnickou fakultou UK probíhá na našich školách od roku 2014 projekt – „Simulované soudní jednání“. Projektu se účastní žáci 1. a 2. ročníku Sociální činnosti a 3. a 4. ročníku Obchodní akademie.

Studenti 4. ročníku Obchodní akademie a 2. ročníku Sociální činnosti už mají v předmětu Právo vyučované na našich školách probrané právo trestní. Od studentů Právnické fakulty dostanou popis konkrétního v reálném čase již vyřešeného případu. Naši žáci si nejdříve vyberou role, které v simulovaném soudním jednání budou představovat – soudce, státního zástupce, obžalovaného, obhájce, svědků, soudního znalce, novinářů. Vypracují si postup jednání před soudem (zahájení soudcem; přednesení obžaloby státním zástupcem; dokazování – výslechy obžalovaného, svědků, soudních znalců; závěrečné řeči; právo závěrečného slova; vynesení rozsudku). Žáci nižších ročníků obou našich škol představují veřejnost účastnící se soudního jednání.

Samotné simulované soudní jednání probíhá ve cvičné soudní síni na Právnické fakultě. Naši žáci ke svým rolím dostanou příslušné taláry a soudní jednání může začít…

 

GDPR