ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – kontakty

Funkce

  Jméno

Kontakty

výchovná poradkyně

Mgr. Michaela Nováková

novakova@goapraha.cz

školní psycholog

PhDr. Zbyněk Galvas

galvas@goapraha.cz
608 823 967

sociální pracovnice, metodička prevence

Mgr. Jana Haňová

hanova@goapraha.cz
235 521 214

 

GDPR