ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – kontakty

  Jméno

  Funkce

  E-mail

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.

výchovná poradkyně

eliaskova@goapraha.cz

PhDr. Zbyněk Galvas

psycholog

galvas@goapraha.cz

Mgr. Jana Haňová

sociální pracovnice, metodička prevence

hanova@goapraha.cz

 

GDPR