ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – kontakty

  Jméno

  Funkce

Kontakty

Ing. Daniela Chamoutová

výchovná poradkyně

chamoutova@goapraha.cz
235 316 254

PhDr. Zbyněk Galvas

psycholog

galvas@goapraha.cz
608 823 967

Mgr. Jana Haňová

sociální pracovnice, metodička prevence

hanova@goapraha.cz
235 521 214

 

GDPR