Školská rada Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Členové školské rady

Předseda: Ing. Jakub Jelínek
Místopředsedkyně: Nela Franková

Členové:

Ing. Daniela Chamoutová
Jana Nechvátalová
PhDr. Milan Pešák
Zuzana Šochmanová 

 

GDPR