Název projektu: SMILE for all

Partner projektu: Centre IRIS – Centre for Education, Rehabilitation, Inclusion and Counselling for the Blind and Partially Sighted, Ljubljana, Slovinsko

Trvání projektu: od 1. 10. 2023 do 31. 3. 2025

Jedná se o mezinárodní projekt partnerství škol, jehož cílem je rozvoj sociálních dovedností žáků se zrakovým postižením, rozvoj jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce a rozvoj počítačové gramotnosti.

  • Sociální dovednosti představují klíčové kompetence, které mají významný dopad na chování dětí a mladých lidí se zrakovým postižením, na jejich sebevědomí a přijetí ve společnosti. Proces rozvoje sociálních kompetencí dětí se zrakovým postižením si zaslouží zvláštní pozornost. Kvůli ztrátě zraku se totiž značně liší od procesu, kterým procházejí jejich vidící vrstevníci.
  • V současné době je ve výuce anglického jazyka kladen důraz na zvyšování komunikativní úrovně tak, aby žáci v tomto jazyce efektivně komunikovali o běžných tématech, aby navazovali sociální a osobní vztahy a učili se chápat a respektovat kulturu a zvyky jiných lidí a národů. Aktivní znalost anglického jazyka je nezbytná, neboť usnadňuje přístup k informacím, intenzivnější osobní kontakty a umožňuje vyšší možnosti uplatnění na trhu práce.
  • Rozvoj počítačové gramotnosti se v současné době stává prioritou v oblasti vzdělávání. Schopnost efektivně používat počítače a informační a komunikační technologie patří k nepostradatelným dovednostem pro navazování neformálních i profesionálních vztahů a pro zvýšení možností uplatnění na trhu práce.

 

Do projetku se zapojí žáci české i slovinské školy. 

V rámci projektu se uskuteční 2 skupinové mobility žáků:

  1. V dubnu 2024 se uskuteční skupinová mobilita v Praze
  2. V říjnu 2024 se uskuteční skupinová mobilita v Lublani 

V rámci obou mobilit žáci absolvují celodenní program plný zajímavých aktivit. Program bude rozdělen na:

  • dopolední aktivity s výukou sociálních dovedností 
  • a odpolední volnočasové aktivity, kde se komunikativní dovednosti budou rozvíjet prostřednictvím různých činností, např. sportovních aktivit, cestování a poznávání druhého státu, soutěží a dalších zábavných aktivit.

Celý program bude probíhat v anglickém jazyce s podporou vyučujících anglického jazyka.

 

Aktivity projektu jsou financovány Evropskou unií a pro účastníky jsou zcela zdarma. V případě mobility do Lublaně bude doprava zajištěna mikrobusem soukromé dopravní společnosti, žáci budou ubytování v internátu partnerské školy, stravování bude poskytováno školním stravovacím zařízením. Během výjezdu do Lublaně bude všem účastníkům sjednáno úrazové pojištění do zahraničí.

 

Kontaktní údaje na koordinátora projektu:

Jméno a příjmení: Jana Haňová

E-mail: hanova@goapraha.cz

Telefonní číslo: + 420 736 27 58 21

GDPR