Sportovní akademie GOA

Naše škola žije sportem. Studenti se často účastní různých sportovních aktivit a pravidelně sbírají ceny a medaile. Věnují se atletice, plavání, showdownu, goalballu, fotbalu pro nevidomé, cyklistice, bowlingu, lyžování sjezdovému i běžeckému, lezení na stěně apod. Mnohdy studenti nemají dostatečné časové a prostorové možnosti k důkladnější průpravě těchto sportů, a sami vznesli podnět ke koncepci projektu, jenž se ve svých aktivitách zaměřuje na souvislejší a odbornou sportovní přípravu. Proto jsme se rozhodli v letošním roce zorganizovat ve spolupráci s Českým svazem zrakově postižených sportovců, který organizuje sport zrakově postižených v celé České republice. V rámci této spoluúčasti se žáci budou moci vedle různých jednodenních aktivit nabízených v průběhu celého roku zúčastnit 3 tematických a odborně zajištěných sportovních soustředění.

Cíle projektu

Cílem projektu je prohloubit vztah žáků k nejrozšířenějším sportům pro zrakově postižené a umožnit přístup ke sportu i takovým žákům, kteří k tomu nemají sociální podmínky či finanční prostředky nebo oslepli v pozdějším věku. V průběhu realizace celoročních projektových aktivit bychom chtěli zprostředkovat a zlepšit jejich orientaci v teoretické části (pravidla) stejně jako v praktickém zvládnutí správné techniky provedení těchto specifických sportů (atletika, plavání, showdown, fotbal pro nevidomé, goalball, tandemová cyklistika, parabiatlon, běžecké lyžování, sjezdové lyžování). Prostřednictvím činností (1) chceme přivést k zájmovému sportu co nejvíce žáků, (2) podpořit jejich sportovní zdatnost a zdravý životní styl a (3) popřípadě získat nadějné sportovce, kteří mají potenciál se stát medailisty na významných evropských a světových sportovních akcí pro ZP sportovce (např. ME, MS, LPH, ZPH).

Odborně budou sportovní průpravu žáků zapojených do projektu zajišťovat jednak vyučující tělesné výchovy a jednak kvalifikovaní trenéři s dlouholetou praxí v oblasti sportu zrakově postižených:

  • atletika – Mgr. Miroslava Kubicová (dlouholetý učitel TV na SŠ pro zrakově postižené)
  • plavání – Mgr. Michaela Bátorová (garant plaveckých sportů na VUT v Brně, dlouholetá trenérka plavání zrakově postižených sportovců) a Jitka Maxová (dlouholetá trenérka plavání pro zrakově postižené v Liberci)
  • showdown – Pavel David (současný trenér české reprezentace v showdownu) a Petr Bayer (aktivní hráč showdownu a trenér mládeže na internátu v Nových Butovicích) a Renata Vítová (trénerka showdownu na ZŠ nám.Míru)
  • šachy – Josef Polnar (dlouholetý organizátor šachových turnajů pro ZP)
  • fotbal pro nevidomé – Mgr. Lukáš Másilko (autor metodiky fotbalu pro nevidomé a hlavní rozhodčí)
  • zdravotní a regenerační cvičení – Mgr. Romana Hlinecká (fyzioterapeutka a dlouholetá učitelka na SŠ pro zrakově postižené v Brně)
  • běžecké lyžování a parabiatlon – Maxim Čambor (dlouholetý propagátor parabiatlonu v ČR) a Mgr. Tomáš Vyskočil (trenér parabiatlonistů a pedagog na speciální ZŠ v Olomouci)
  • dále traséři a asistenti studenti Palackého univerzity v Olomouci.

Sportovní soustředění finančně podporují Nadační fond Českého rozhlasu z projektu Světluška a Nadace Leontinka.

GDPR