Projektové setkání 15. listopadu 2021

Po dlouhé covidové pauze, kdy jsme se v rámci projektu mohli scházet pouze on-line, se konečně uskutečnilo první společné projektové setkání, a to 15. listopadu 2021. Žáci naší školy a základní školy nám. Míru se zúčastnili pracovního setkání v rámci projektu Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Tento projekt, na kterém škola spolupracuje s Univerzitou v Olomouci a ZŠ nám. Míru v Praze, nabízí příležitost našim žákům aktivně se podílet na nových technologiích v pojetí haptických map, jejich ozvučení a užití 3D modelů a poznávat nové možnosti v jejich používání v běžném životě.

V průběhu projektového setkání jsme si nejprve prohlédli mapové materiály a následně zbrusu nový 3D model Karlova mostu doplněný o krátký výklad k této významné památce. Naši studenti se mohli na finalizaci 3D modelu vznášením připomínek a věcných podnětů, což také ve velké míře dělali. Byli rádi, že se mohou podílet na precizaci nových 3D technologií a kompozici speciálně didaktických pomůcek, s kterými budou moci (oni i jejich spolužáci) pracovat i při výuce. Projektové setkání jsme zakončili společnou vycházkou po Karlově mostě, abychom model podpořili také nutnou slovní deskripcí.

C:\Users\eliaskova\Desktop\257648046_1336627173440071_1257756034399381883_n.jpg

Těšíme se na další projektový den, který se bude konat přímo v Olomouci. Tematicky se bude dotýkat 3D modelu významných monumentů barokní Olomouce.

Prohlédněte si i další fotky na školním facebooku.

GDPR