Projektové setkání 15. listopadu 2021

Po dlouhé covidové pauze, kdy jsme se v rámci projektu mohli scházet pouze on-line, se konečně uskutečnilo první společné projektové setkání, a to 15. listopadu 2021. Žáci naší školy a základní školy nám. Míru se zúčastnili pracovního setkání v rámci projektu Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky. Tento projekt, na kterém škola spolupracuje s Univerzitou v Olomouci a ZŠ nám. Míru v Praze, nabízí příležitost našim žákům aktivně se podílet na nových technologiích v pojetí haptických map, jejich ozvučení a užití 3D modelů a poznávat nové možnosti v jejich používání v běžném životě.

V průběhu projektového setkání jsme si nejprve prohlédli mapové materiály a následně zbrusu nový 3D model Karlova mostu doplněný o krátký výklad k této významné památce. Naši studenti se mohli na finalizaci 3D modelu vznášením připomínek a věcných podnětů, což také ve velké míře dělali. Byli rádi, že se mohou podílet na precizaci nových 3D technologií a kompozici speciálně didaktických pomůcek, s kterými budou moci (oni i jejich spolužáci) pracovat i při výuce. Projektové setkání jsme zakončili společnou vycházkou po Karlově mostě, abychom model podpořili také nutnou slovní deskripcí.

C:\Users\eliaskova\Desktop\257648046_1336627173440071_1257756034399381883_n.jpg

Projektové setkání v Olomouci 25. dubna 2022

S nástupem teplých jarních dnů jsme se vydali na druhé projektové setkání. Přichystaný program byl více než bohatý. Na denním plánu byl nejenom seminář k haptickým mapám a novým 3D modelům, ale rovněž osobní návštěva památek, které Olomouc nabízí a budou podloženy nově vznikajícími 3D modely. Za doprovodu milých a znalých průvodců jsme si nejprve prohlédli Kostel svatého Mořice, který je jistě jednou z významných olomouckých dominant. Přes drobné zastávky u dalších kulturně historických míst významného barokního města jsme „vystoupali“ na Svatováclavské návrší, kde jsme měli jedinečnou možnost prohlídky trojlodního kostela včetně dalších částí kostela, které nejsou běžně návštěvníkům přístupné. Zaujati novými informacemi jsme vynechali oběd a nastoupili prohlídku Arcibiskupského paláce, kde jsme viděli nejenom trůnní sál, v němž převzal vládu císař František Josef II, ale také jubilejní knihovnu nebo slavnostní dvoranu, nejhonosnější sál v celém Arcibiskupském paláci, v němž hovořili například Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel nebo papež Jan Pavel II. Téměř všechno jsme si mohli prohlédnout nejenom očima, ale také rukama, takže můžeme zodpovědně říct, že jsme si v dubnu osahali Olomouc a těšíme se na nové mapy a 3D modely, které z našeho setkání vzniknou.

Další projektové setkání se bude konat v Praze, kdy společně se všemi účastníky vyrazíme na hrad Karlštejn.

Prohlédněte si i další fotky na školním facebooku.

GDPR