V Praze 15. listopadu 2023
Č. j. GOA/768/El/2023

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Teoretická zkouška je ústní zkouškou, která se koná v termínu 21. 6. 2024. Pro tuto zkoušku je stanoveno 20 témat z odborných předmětů. Teoretická zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze na návrh vyučujících příslušných odborných předmětů, schválený ředitelkou školy, prodloužit dobu trvání přípravy na zkoušku až o 100 %, tj. 15 minut.

SEZNAM TÉMAT K TEORETICKÉ ZKOUŠCE

 1. Podnikání, živnost
 2. Zásoby a zásobování
 3. Právní formy podnikání
 4. Dlouhodobý majetek
 5. Zaměstnanci, hledání zaměstnání
 6. Management v podnikání
 7. Náklady a výnosy, hospodaření podniku
 8. Pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 9. Marketing podniku
 10. Daňová evidence příjmů a výdajů
 11. Rozvázání a skončení pracovního poměru
 12. Softwarové vybavení počítače a jeho využití
 13. Prodejní činnost podniku
 14. Základy podvojného účetnictví
 15. Propagační písemnosti podniku
 16. Odměňování zaměstnanců
 17. Finanční trh a finanční gramotnost
 18. Jednoduché právní písemnosti
 19. Kancelářská a výpočetní technika
 20. Základy telemarketingu a profesní etika

 

 

GDPR