Termíny pro studenty ve školním roce 2020/2021

1. pololetí

26. 8. Schůzka pro rodiče prvních ročníků od 16:00 h
1. 9. Zahájení školního vyučování
6. – 11. 9. Sportovní soustředění vybraných žáků – Nymburk
7. – 11. 9. Odborná praxe žáků A4
7. – 18. 9. Odborná praxe žáků S4
25. 9. Odevzdání žádosti o uvolnění z vyučování předmětu TV
28. 9. Státní svátek
20. 10. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
27. 10. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
28. 10. Státní svátek
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny
11. 11. Projekt „Bílá hora“ – třídy A1, A2, S1, S2, S3, G1, G2, G3
12. 11. Pedagogická rada k 1. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 – 18:00 h
17. 11. Státní svátek
27. 11. Den otevřených dveří 09:00 – 16:00 h
6. – 11. 12. Sportovní soustředění vybraných žáků – Rychlebské hory
21. – 22. 12. Vánoční program (dílny, divadlo, besídka apod.)
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny (vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021)
11. 1. Den otevřených dveří 13:00 až 17:00 h
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 h
25. 1. Pedagogická rada k 1. pololetí od 14:15 h
28. 1. Třídní učitelé rozdají výpisy z vysvědčení – 6. vyučovací hodina
29. 1. Pololetní prázdniny

2. pololetí

17. 2. Projektový den „Byli bychom další na řadě“ – třídy G2, A2, S2, G3, S3
22. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny
6. 3. Maturitní ples v KC Novodvorská
bude upřesněno Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků (G2, A2, S2)
bude upřesněno Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy
31. 3. Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)
1. 4. Velikonoční prázdniny
5. 4. Státní svátek
15. 4. Pedagogická rada k 3. čtvrtletí od 14:15 h
Informace pro rodiče 16:00 až 18:00 h
28. 4. Uzavření klasifikace maturitních tříd do 13:30 h
29. 4. Pedagogická rada k maturitním třídám od 09:40 h
Vysvědčení maturitních tříd k podpisu do 16:00 h
30. 4. Třídní učitelé maturitních tříd rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu
bude upřesněno Odborná praxe žáků S3
18. a 18. 5. Ústní maturitní zkoušky (společná část a profilová část) a obhajoba maturitní práce (SČ)
8. 6. Projekt „Byli bychom další na řadě“ – Památník Terezín, třídy G3, S3
bude upřesněno Cykloturistický kurz 3. ročníků (G3, S3)
23. 6. Uzavření klasifikace do 13:30 h
24. 6. Pedagogická rada k 2. pololetí od 14:15 h
29. 6. Školní akademie
30. 6. Třídní učitelé rozdají ročníkové vysvědčení – 1. vyučovací hodina
1. 7. až 31. 8. Hlavní prázdniny
1. 9. Začátek školního vyučování 2021/2022

GDPR