Termíny pro studenty ve školním roce 2021/2022

2. pololetí

4. 2.
Pololetní prázdniny
23. 2.
Projektový den – Byli bychom další na řadě, třídy G3, A3, S3
7. – 13. 3.
Jarní prázdniny
31. 1. – 6. 2.
Lyžařský výcvikový kurz 2. ročníků
bude upřesněno
Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy
1. 4.
Maturitní a imatrikulační ples
14. 4.
Velikonoční prázdniny
15. a 18. 4.
Státní svátek
21. 4.
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin
27. 4.
Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h
28. 4.
Pedagogická rada – maturitní ročníky
29. 4.
Výroční vysvědčení maturitních ročníků
duben – květen
Maturitní zkoušky jaro 2022 – společná a profilová část (podrobně v sekci Maturanti)
30. 5. – 10. 6.
Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ
8. 6.
Ukončení projektového roku – Terezín, třídy G3, A3, S3
13. – 17. 6.
Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků
24. 6.
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin
27. 6.
Pedagogická rada za 2. pololetí
29. 6.
Školní akademie
30. 6.
Výroční vysvědčení za školní rok 2021/2022
1. 7. až 31. 8.
Hlavní prázdniny
1. 9.
Začátek školního vyučování 2022/2023

GDPR