Dovolujeme si Vás pozvat  na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu „Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství“ zdarma.

Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové, kteří vyučují jednotlivé předměty.

Program:
a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce
b) kulatý stůl k problematice edukace žáků se ZP včetně sdílení poznatků s dosavadním průběhem integrace Vašich žáků se ZP
c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
d) semináře k výuce jednotlivých předmětů (v případě více zájemců o předmět)
Program bude upřesněn podle přihlášených účastníků.

V případě zájmu pište na balejova@goapraha.cz. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.

Termíny:
23. 9. 2020 – zrušeno z důvodu zhoršené epidemiologické situace
4. 11. 2020 – zrušeno z důvodu epidemiologické situace
9. 12. 2020 – zrušeno z důvodu epidemiologické situace
10. 12. 2020 – online konference bližší informace zde 

Čas: od 10 do 14 hodin.

Místo konání: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)

Občerstvení bude zajištěno po celý den (káva, čaj, voda, sušenky, studený oběd).

Těšíme se na Vás !

Ing. Lenka Balejová,
vedoucí projektu tyfloslužeb
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 591/115, Praha 5
balejova@goapraha.cz
728 079 888

GDPR