TYFLOPORADENSTVÍ

V případě zájmu organizuje škola v návaznosti na ukončený projekt „Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství“ setkání pedagogických pracovníků (učitelé, asistentni pedagoga a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách. Setkání probíhají v závislosti na aktuální epidemiologické situaci buď ve škole nebo on-line.

Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové školy, kteří vyučují jednotlivé předměty.

Obecná struktura programu:
a)  konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce
b) sdílení výchovně vzdělávacích zkušeností z edukace žáků se zrakovým postižením, případně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami obecně
c)  informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
Program lze uzpůsobit konkrétním potřebám zájemců.

V případě zájmu pište na wagnerova@goapraha.cz. Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.

Místo konání:
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené
Radlická 591/115, Praha 5
(škola sídlí v areálu Hotelové školy Paha 5, Radlická 115,
schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice naleznete v kontaktech)

 

Těší se na Vás

speciálně-pedagogický sbor školy
Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené Praha 5, Radlická 115

GDPR