TYFLOPORADENSTVÍ 2021

V případě zájmu organizujeme ve škole v návaznosti na ukončený projekt „Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství“ setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Na setkání Vám budou k dispozici speciální pedagogové školy, kteří vyučují jednotlivé předměty.

Obecná struktura programu:
a) konzultace k výuce jednotlivých předmětů s možností hospitace ve výuce
b) sdílení výchovně vzdělávacích zkušeností z edukace žáků se ZP, případně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami obecně
c) informace k realizaci maturitních zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek

Program lze uzpůsobit konkrétním potřebám zájemců.

V případě zájmu pište na wagnerova@goapraha.cz.

Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.

Místo konání (prozatím pouze on-line):

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5     (škola sídlí v areálu Hotelové školy hlavního města Prahy, schematické zobrazení cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice)

Těší se na Vás

speciálně-pedagogický sbor školy
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 591/115, Praha 5

GDPR