Učební plán pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 Vyučovací předmět Počet hodin v ročníku Počet hodin celkem Poznámka
1. 2. 3. 4.
 Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16  
 Anglický jazyk 3 3 3 3 12  
 Německý jazyk 3 3 3 3 12  
 Základy společenských věd 1 1 2 2 6  
 Dějepis 2 2 2 6  
 Zeměpis 2 2 1 1 6  
 Matematika 4 4 4 4 16  
 Fyzika 2 2 2 2 8  
 Chemie 2 2 2 2 8  
 Biologie 2 2 2 2 8  
 Informatika a výpočetní technika 2 2 2 2 8  
 Estetická výchova  2 2 4  
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8  
 Základy obchodní korespondence 2 2  
 Povinný základ celkem 33 31 29 27 120  
 
 Volitelné předměty  
 Společenskovědní seminář 2 2 od 2. r.
 Cvičení z matematiky 2 2 2 od 2. r.
 Konverzace v anglickém jazyce 2 2 4 od 3. r.
 Jazykovědní seminář 2 2 ve 4. r.
 Konverzace v německém jazyce 2 2  
 
 Povinné předměty celkem 33 33 33 33/35 132/134  

GDPR