Učební plán pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie pro 2. – 4. ročník

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Ve 4. ročníku spojeno s oborem Sociální činnost

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Ve 4. ročníku spojeno s oborem Sociální činnost

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Ve 4. ročníku spojeno s oborem Sociální činnost

Dějepis

2

1

3

 

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Ve 4. ročníku spojeno s oborem Sociální činnost

Matematika

3

2

3

2

10

 

Statistika

2

2

 

Fyzika

1,5

1,5

 

Chemie

1,5

1,5

 

Biologie a ekologie

2

2

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

Ve 4. ročníku spojeno s oborem Sociální činnost

Obchodní korespondence

3

4

3

10

 

Právo

2

2

4

 

Zbožíznalství

2

2

 

Ekonomika podniku

3

3

3

3

12

 

Účetnictví

3

4

4

11

 

Učební praxe

3

3

 

Odborná praxe

1 týden

1 týden

 

Ekonomie

2

2

4

 

Hospodářský zeměpis

2

1

3

 

Celkem povinný základ

32

32

32

31

127

 

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

Spojeno s oborem Sociální činnost

Povinné předměty celkem

32

32

32

33

129

 

GDPR