Projekt SMILE too

Social Skills Make Inclusive Life Easier too

Projekt SMILE too, zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže s těžkým zrakovým postižením integrovaných do běžných základních a středních škol, se blíží do svého závěru.

V rámci propagace projektu a jeho výstupů se dne 31. 3. 2022 uskutečnila vzdělávací akce na téma:

 

Problematika sociálních dovedností dětí a mládeže se zrakovým postižením (prezentace projektu SMILE too) a tyflopedické výchovně vzdělávací poradenství pro pedagogické pracovníky

 

Vzdělávací akce byla primárně určena pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro pedagogické pracovníky (učitele a asistenty pedagoga), kteří pracují s žáky s těžkým zrakovým postižením v základních a středních školách. Účastníky doplnili studenti oborů speciální pedagogika a psychologie.

Obsahem vzdělávací akce bylo představení projektu SMILE too a zdůraznění významu rozvoje sociálních dovedností u dětí a mládeže se zrakovým postižením. Účastníkům byl prezentován vzdělávací blok s uvedením do problematiky sociálních dovedností s ukázkovými výukovými hodinami.

Na závěr akce probíhalo odborné poradenství zaměřené na výuku žáků se zrakovým postižením organizované dle individuálních potřeb účastníků. Ti měli možnost konzultovat své předměty s vyučujícími školy, případně absolvovat hospitace ve vyučování.

Jednalo se o příjemné setkání odborníků, kteří po mnoha online akcích ocenili osobní kontakt a možnost výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

GDPR