Zkoušky společné části organizuje CERMAT:

Bližší informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti

GDPR