PhDr. Milan Pešák
(maturant gymnázia v roce 1982)

Nejdříve pracoval jako programátor v podniku Svazu invalidů Meta. Dne 3.12.1989 byl spoluzakladatelem České unie nevidomých a slabozrakých, v jejímž čele stál od roku 1992. Pod jeho vedením došlo k sloučení s druhou celostátně působící organizací nevidomých a vzniku dnešní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (1996) a vzniku obecně prospěšných společností Tyfloservis, Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina a sítě krajských TyfloCenter (2000-2002). Deset let působil ve vrcholové politice jako radní Hlavního města Prahy (2006-2010) a senátor Parlamentu ČR (2010-2016). Dnes se věnuje jednak asistivním technologiím a kompenzačním pomůckám, jednak působí jako psychoterapeut, kouč a supervizor v pomáhajících profesích.

„Naše škola a zejména skvělé paní profesorky a páni profesoři, kteří tu působili, mi dali skvělý základ, na kterém jsem mohl celý život stavět. Navíc i na internátě jsme byli skvělá parta, celý život se přátelíme. A já podnes považuji za nejlepší způsob vzdělávání, když mladý člověk s postižením může chodit do kvalitní speciální školy a ve volném čase se setkávat se zdravými vrstevníky. Dnes je mi ctí, že mohu být členem školské rady a něco drobného udělat pro školu, která mi dala tolik dobrého.“

 

GDPR