Úspěšný projekt „Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace zrakově postižených žáků v oblasti středního školství“ byl v prosinci roku 2020 ukončen. V návaznosti na jeho cíle, záměry a myšlenky pokračujeme i v roce 2021 v tyflopedickém výchovně vzdělávacím poradenství směrem k učitelům inkludovaných žáků se ZP v běžných středních školách.

Jsme speciální střední škola, která je vybavena speciální technikou a pomůckami potřebnou pro vzdělávání ZP žáků. Naši učitelé jsou převážně speciální pedagogové-tyflopedi, mnozí s dlouholetými zkušenostmi práce se zrakově postiženými žáky a s ochotou podělit se o ně. Výuka zrakově postižených žáků na běžné střední škole je náročná nejen po obsahové stránce, ale navíc také z hlediska speciálně pedagogického přístupu. Naši učitelé matematiky, fyziky, chemie, informatiky a dalších předmětů jsou připraveni kolegům na běžné škole předat své poznatky s výukou nevidomých a slabozrakých studentů (možnosti využití kompezačních a reedukačních metod u konkrétního učiva, návody na vytváření haptického názoru, vhodné a nevhodné postupy, speciální metodiky atd.). 

Tyflopedické poradenství škola nabízí zejména pedagogické veřejnosti, integrovaným zrakově postiženým žákům ve středních školách a jejich rodičům. Bližší informace o ukončeném projektu a návazných aktivitách či službách jsou ke stažení níže.

 

GDPR