loga:škola+Praha

 „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“

Projekt navazuje na úspěšný program realizovaný v předchozích letech a nabízí osvědčené způsoby podpory i další možnosti speciálně pedagogického poradenství učitelům, asistentům pedagoga, vychovatelům a jiným pedagogickým pracovníkům, kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrovanými v běžných školách. V rámci projektu poskytujeme podporu v oblasti vzdělávání také samotným žákům integrovaným v běžných školách a jejich rodičům.

V rámci projektu nabízíme zejména tyto aktivity:

  • metodická a poradenská setkání pedagogických pracovníků k otázkám vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • možnost individuální návštěvy školy a konzultací se speciálními pedagogy, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti s výukou žáků se zrakovým postižením, s poruchami autistického spektra a specifickými poruchami učení vč. náslechů a hospitací ve vybraných hodinách
  • vzdělávací semináře zaměřené na aktuální a poptávaná témata z oblasti vzdělávání žáků se SVP a souvisejících aktivit
  • možnost zapůjčení učebních a výukových materiálů a kompenzačních pomůcek

Obsah setkání závisí na konkrétním zájmu účastníků, obecně jsou zaměřena zejména na:

  • sdílení výchovně vzdělávacích zkušeností z edukace žáků se SVP obecně i v jednotlivých předmětech
  • informace k realizaci maturitních a závěrečných zkoušek žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
  • předávání zkušeností a inspirace pro volnočasové aktivity žáků se SVP apod.

Setkání a vzdělávací semináře se konají v sídle školy na adrese (v případě nepříznivé epidemiologické situace jsou organizovány on-line):

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5  v areálu Hotelové školy (mapa cesty od stanice metra trasy B Nové Butovice je k dispozici v kontaktech)

V případě zájmu pište na e-mailovou adresu: seifertova@goapraha.cz

Uveďte prosím jméno, školu a oblast Vašeho zájmu.

Těší se na Vás

speciálně-pedagogický sbor školy

 

Projekt spolufinancuje Magistrát hl. m. Praha příspěvkem v oblasti vzdělávání

GDPR