Praha1

POZVÁNKA

na podzimní metodická a poradenská setkání v projektu

„Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“

Termíny setkání

pátek 23. 9. 2022
pondělí 17. 10. 2022
pátek 18. 11. 2022

Místo konání: prostory Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5

Čas: vždy od 10 do cca 14 hodin

Setkání je určeno zejména pedagogickým pracovníkům středních škol (učitelé, asistenti pedagoga a další), kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s těžkým zrakovým postižením, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, specifickými poruchami učení).

PROGRAM:

  • Krátké úvodní kolokvium k problematice vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
  • Metodické poradenství k jednotlivým předmětům dle požadavků a potřeb účastníků – individuální konzultace s vyučujícími konkrétních předmětů, seznámení s kompenzačními a učebními pomůckami a speciálními výukovými materiály, dle zájmu příp. hospitace ve výuce
  • Informace k uzpůsobení podmínek pro konání maturitních a závěrečných zkoušek

Pro účastníky budou připraveny metodické materiály a jiné využitelné podklady k výuce a přípravě k maturitním a závěrečným zkouškám. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování akce.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu seifertova@goapraha.cz. V e-mailu prosíme uveďte své jméno, příjmení, datum a místo narození, vzdělávací instituci, která vás vysílá, pracovní pozici a oblast zájmu metodického poradenství.

Občerstvení pro účastníky zajištěno.

 

Individuální konzultace je možné poskytnout také v průběhu dne otevřených dveří v pondělí 28. 11. 2022.

GDPR