Den otevřených dveří

11. 1. 2021 od 08:00 do 16:00 h

Den otevřených dveří bude probíhat formou konference na platformě
Google Meet. Pokud máte vytvořený Google účet (Gmail, Smartphone
s androidem apod.), můžete se připojit přes následující odkaz:
https://meet.google.com/rxf-qhqk-nsy

Pokud Google účet nemáte, napište nám email na adresu dod@goapraha.cz a my Vás rádi do konference pozveme.

PROGRAM ON-LINE KONFERENCE:

  • informace k jednotlivým oborům vzdělání
  • přijímací řízení (přijímací zkoušky, kritéria pro přijetí)
  • maturitní zkoušky (obsah a forma)
  • výuka českého jazyka a cizích jazyků
  • školní projekty a volnočasové aktivity
  • speciální pomůcky pro zrakově postižené
  • internát školy, stravování

Harmonogram on-line konference

Čas

Vyučující

Zaměření

08:00 – 08:45

Miroslava Kučerová
obor Gymnázium

Prezentace oborů Gymnázium a Obchodní akademie, obecné informace o škole

08:45 – 10:00

Jana Haňová
obor Sociální činnost

vedoucí vychovatelka

Prezentace oboru Sociální činnost, přijímací řízení, informace k  internátu, ke stravování

10:00 – 11:00

Jakub Jelínek
metodik IKT

Informační technologie a speciální pomůcky, informační systém Škola Online

11:00 – 12:30

Miroslava Wagnerová
Zástupkyně ředitelky školy

Prezentace všech oborů, obecné informace o škole

12:30 – 14:00

Klára Eliášková
ředitelka školy

Obecné informace o škole, všech oborů, přijímací řízení, maturitní zkoušky

14:00 – 15:30

Jana Haňová

Miroslava Wagnerová

Přijímací řízení, informace k oborům vzdělání, k internátu aj.

15:30 – 16:00

Petra Paďourová

Zuzana Petržilková

Cizí jazyky, sportovní a kulturní aktivity a soutěže

 

Letáček ke stažení

 
 

GDPR