Září 2020

Na začátku měsíce jsme ve škole přivítali pracovní skupinu z olomoucké univerzity, která se podílí na výrobě haptických ozvučených 3D map kompatibilních s tabletem či mobilním telefonem a výrobě 3D modelů. Naši žáci si mohli ozkoušet, jak mapy fungují, a učitelé byli vyzváni, aby dali podněty k tvorbě 3D map, které bychom ve škole využili. Naši žáci v zajímavé diskusi hovořili o tom, jak s 3D modely v běžném životě pracují, zda jich je dostatek a předali své podněty, jaké mapy či modely by bylo vhodné vytvořit.

Říjen 2020

Díky složité situaci ohledně pandemie jsme se nemohli setkat osobně, ale pouze v on-line prostředí. Hlavním úkolem tohoto pracovního půldenního jednání byl výběr modelů staveb, které se budou v rámci projektu vytvářet tak, aby mohli být využívány ve výuce na naší škole či na jiných školách pro žáky se zrakovým postižením nebo v integraci. Stejně jako účastníci z naší partnerské školy z náměstí Míru jsem i my vybírali z nabídky 3D modelářů. Kritériem výběru bylo především to, aby se jednalo o významné památky z celého území naší republiky. Jednání bylo úspěšné, a tak se v závěru projektu můžeme těšit nejenom na 3D model Národního divadla, ale rovněž na 3D model Holašovic či kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a na další.

GDPR