Virtuální prohlídka školy a internátu

Přízemí

Obrázek přízemí budovy

Chodba

11Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

Třetí patro

113. patro

Chodba

11Učebna přírodních věd

Učebna přírodních věd

11Učebna odborných sociálních předmětů

Učebna odborných sociálních předmětů

11Cvičná kancelář

Cvičná kancelář

Čtvrté patro

114. patro

Chodba

11Zeměpis

Učebna zeměpisu

11

Učebna výpočetní techniky 1

11Běžná třída

Běžná třída

11Učebna výpočetní techniky 1

Učebna výpočetní techniky 2

Internát

11Studovna internátu

Studovna na internátu

11Pokoj na internátu

Pokoj na internátu

GDPR