Pravidelné aktivity

Pravidelné výchovně vzdělávací činnosti probíhají v určitém časovém intervalu.

Skupinové činnosti organizované vychovateli

 • procházky do okolí
 • tematické procházky do Prahy, návštěvy muzeí, galerií a výstav
 • vaření a sebeobsluha
 • plavání
 • bowling
 • showdown
 • míčové hry
 • dopravní skupina
 • klub mladého diváka

Individuální aktivity organizované vychovateli

 • výcvik prostorová orientace a samostatný pohyb
 • pomoc s přípravou na vyučování
 • doprovody (do obchodu, k lékaři, jednání s úřady)
 • nácvik sebeobsluhy a kultury stolování

Příležitostné aktivity

Příležitostné výchovně vzdělávací činnosti probíhají nárazově, např. v souvislosti s ročním obdobím, významnými dny nebo svátky. Jedná se např. o bruslení, výlety, výrobu vánočních dekorací, tematické soutěže apod.

Veškeré aktivity internátu jsou plánovány s ohledem na zájem žáků, personální možnosti, vybavení internátu, počasí a další okolnosti podstatné pro konání jednotlivých aktivit.

Žáci se ve svém osobním volnu věnují vlastním volnočasovým aktivitám, a to jak v prostorách internátu, tak i mimo něj.

GDPR