Činnosti realizované internátem

Skupinové činnosti organizované vychovateli

 • vaření a sebeobsluha
 • procházky do okolí
 • tematické procházky do Prahy, návštěvy muzeí, galerií a výstav
 • výlety
 • klub mladého diváka
 • plavání
 • bowling
 • showdown
 • další sportovní aktivity
 • dopravní skupina

Individuální aktivity organizované vychovateli

 • prostorová orientace a samostatný pohyb
 • příprava na vyučování
 • doprovody (do obchodu, k lékaři, jednání s úřady
 • nácvik sebeobsluhy a kultury stolování

Veškeré aktivity internátu jsou plánovány s ohledem na zájem žáků, personální možnosti, vybavení internát, počasí a další okolnosti podstatné pro konání jednotlivých aktivit.

Žáci se ve svém osobním volnu věnují vlastním volnočasovým aktivitám a to jak v prostorách internátu, tak i mimo něj.

GDPR