Historie školy

Motto:

Píše se rok 1956, hrůzy druhé světové války jsou minulostí a lidé se těší na takzvané světlé zítřky. Jezdí se v přeplněných tramvajích, protože aut je zatím ještě málo, z tlampačů zní projevy prezidenta Zápotockého, výzvy k plnění plánu nebo nevzrušivé popěvky Milana Chladila či Yvetty Simonové. V hlavě si Pražané přehrávají běžný denní program: děti do školy, pak do závodu na směnu, k večeru děti vyzvednout z Pionýra, uložit je a pak s drahou polovičkou vyrazit twistovat nebo navštívit představení Pražského estrádního souboru.

A právě v takovém každodenním ovzduší roku 1956 vzniká nejenom společnost Sazka, ale začíná se psát i historie naší školy. Po letech existence školy lze s potešením konstatovat, že její založení bylo šťastnou loterií a v současné době můžeme škole gratulovat k celé řadě úspěšných a skvělých absolventů. Jak to vlastně všechno začalo?

Historie naší školy

V roce 1956 vzniká Mateřská a jedenáctiletá střední škola pro slabozraké (8 let ZŠ + 3 roky SŠ) v Koperníkově ulici, Praha 2–Vinohrady. Byla umístěna v prostorách dosavadní Osmileté střední školy pro slabozraké (tehdejší základní škola) ve vilách čp. 6 a 12, dodatečně ještě v pavilonku v zahradě. V roce 1959 se uskutečnily první maturity.  V roce 1961, v rámci nové československé školské soustavy, se 11leté školy mění na 12leté, vzniká tříletá Střední všeobecně vzdělávací škola pro mládež s vadami zraku (9 let ZŠ + 3 roky SŠ). V roce 1968 byla znovu zaváděna čtyřletá gymnázia. V tomto roce byly otevřeny dvě třídy Gymnasia pro mládež s vadami zraku s humanitním zaměřením. Jeho název se v roce 1979 změnil na Gymnázium pro zrakově postiženou mládež. Nová koncepce československého školství se snahou o praktické zaměření postihla v roce 1984 i gymnázia. V Gymnáziu pro zrakově postiženou mládež se ve 3. ročníku volila studijní zaměření, a to programování nebo kulturně výchovnou činnost. V roce 1984 rozhodly školské úřady NVP o přemístění gymnázia do staré školní budovy v Michli.

Studenti byli ubytováni od roku 1956 do roku 1987 v Domovech mládeže v Praze 2, do roku 1980 odděleně děvčata (DM Francouzská 11) a chlapci (DM Masaryka 16), od roku 1980 společně (DM Masaryka 16).

U zrodu ekonomické školy pro zrakově postiženou mládež stojí výrazná osobnost naší tyflopedagogiky, Miroslav Vosoba. Pod jeho vedením bylo v září 1968 zahájeno vyučování v 1. ročníku 2leté ekonomické školy pro mládež s vadami zraku v budově bývalého Klarova ústavu v Praze 4–Krči, ve které sídlila učňovská škola. Škola měla tříletou docházku, byla zaměřena na hospodářskou administrativu a byla elokovaným pracovištěm Střední ekonomické školy (dále SEŠ) v Praze 1, Dušní 7. Původně byla škola určena pro mládež nevidomou a mládež se zbytky zraku, později byli přijímáni i slabozrací žáci. Ve školním roce 1972/73 došlo ke spojení 2. a 3. ročníku do jedné třídy, a to pro malý počet žáků. V období většího počtu žáků slovenské národnosti se v jedné z paralelních tříd vyučoval slovenský jazyk. V dalším období byli v paralelních třídách rozděleni zvlášť žáci nevidomí a žáci se zbytky zraku, zvlášť žáci slabozrací. Mění se také názvy školy: Od roku 1973 na SEŠ pro mládež s vadami zraku, která už má ředitelství v Krči, poté v roce 1979 na Ekonomickou školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1981 byl otevřen 1. ročník pětiletého studia s maturitou SEŠ pro zrakově postiženou mládež. I absolventi tříletého studia mohli pokračovat dvouletým návazným studiem, které bylo zakončeno maturitní zkouškou. Od roku 1981 byly součástí učebního plánu i telekomunikační předměty, studenti mohli ve 3. ročníku vykonat zkoušku z telefonního provozu, čímž dosáhli kvalifikace telefonního manipulanta. V roce 1984 je SEŠ přemístěna do Michle.

Od roku 1984 působí ve společné budově v Praze 4, Michelské ulici čp. 12 dvě školy: Gymnázium pro zrakově postiženou mládež s ředitelstvím v Praze 2, Koperníkově ulici a SEŠ pro zrakově postiženou mládež s ředitelstvím v Praze 4–Krči. Až v roce 1986 jsou obě školy spojeny učitelským sborem a společným vedením v jednu školu: Gymnázium a SEŠ pro zrakově postiženou mládež. Ve školním roce 1988/89 se stává Domov mládeže v ulici Masaryka 16 školním internátem pro chlapce i děvčata.

V roce 1990 se mění název školy na Gymnázium a Obchodní akademii pro zrakově postiženou mládež a v roce 1991, kdy se rozrůstá o tříletou obchodní školu, na Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademii pro zrakově postiženou mládežObchodní školu pro zrakově postiženou mládež. V obchodní škole se učí dle osnov dvouletého studia, studium je doplněno dvouletým telefonním kurzem, který se od té doby přestal vyučovat na obchodní akademii. Od 1. 1. 1991 bylo zřizovatelem školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, škola získala právní subjektivitu jako rozpočtová organizace, v roce 1996 se změnila na příspěvkovou organizaci. Od 1. 1. 2001 je zřizovatelem školy Hlavní město Praha.

Období let 1982–1992 bylo obdobím spolupráce se školou při Jedličkově ústavu na Vyšehradě. Začínala individuální výukou nezařazeného absolventa základní školy, pokračovala výukou žáků studijního oboru TAP (technicko-administrativní práce), žáků gymnázia a končila vznikem samostatného Gymnázia pro tělesně postiženou mládež. Ve školním roce 1993/94 se při přijímacích zkouškách poprvé projevil odliv studentů ze Slovenské republiky (leden 1993 – vznik SR). Školní rok 1992/93 byl zahájen v novém internátu rozestavěného areálu SOU Křižík v Praze 5–Jinonicích. Důvodem byl havarijní stav budovy v Michli. Provizorní stav skončil v lednu 1994, kdy byla výuka přenesena do dokončené budovy školy, a bylo tak završeno několikaleté úsilí o získání důstojnějších podmínek pro výuku zrakově postižených.

Ve školním roce 2005/2006 se stává obchodní škola pouze dvouletou školou. Dne 30. 4. 2006 nabyla účinnost zatím poslední změna zřizovací listiny. Nový název školy zní: Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené se studijními obory vzdělání: Gymnázium, Obchodní akademie, Obchodní škola. Ve školním roce 2011/2012 byl na škole otevřen čtvrtý maturitní vzdělávací obor, a sice Sociální činnost, který se těší velkému zájmu uchazečů.

Rozhodnutí o založení naší školysejmout0012_edited2_zakladaci_listina

Převzato z Almanachu školy 1956–2006, dostupné z: https://docplayer.cz/494767-Almanach-gymnazium-pro-zrakove-postizene-a-stredni-odborna-skola-pro-zrakove-postizene-praha-5-radlicka-115.html

GDPR