Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé,

v letošním roce slaví naše škola 65 let od svého založení v roce 1956. Nad textem úvodního slova si kladu otázku, v čem spočívá neutuchající svěžest naší jubilantky. Není to jen v kosmetických stavebních úpravách zevnějšku, které jí jistě svědčí, ale v plné životní síle ji udržují především naši studenti, kterým již celých 65 let poskytuje za pomoci vynikajících pedagogů kvalitní vzdělávání v rodinné a přátelské atmosféře, s respektem ke specifickým potřebám každého studenta.

Na počátku existence školy byla myšlenka kvalitně vzdělávat žáky se zrakovým postižením. Nyní, po 65 letech se k tomuto původnímu záměru hrdě hlásíme a navíc jsme s ohledem na průběžné změny v evropském vzdělávacím kontextu otevřeli prostor pro kvalitní vzdělávání všem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zásluhou současných i bývalých zaměstnanců školy, spřízněných podporovatelů, kooperujících rodičů, partnerů školy i našeho zřizovatele, že se nám daří již desítky let, bez přerušení společně uskutečňovat a naplňovat smysluplnou vizi rovného přístupu ke vzdělávání.

Naši absolventi opouští školní lavice s maturitní šerpou a maturitním vysvědčením, nastupují do jiných alma mater, do firem, zakládají rodiny a mizí nám na dlouhý čas z dohledu. Ve chvílích, jakou je třeba výročí školy, se nabízí příležitost vrátit se s úsměvem a potěšením na místo, kde všechno začalo, kde se potila krev nad složitými příklady, kde bylo veselo se spolužáky, kde vznikly první studentské lásky … Současné epidemiologická situace zatím bohužel nepřeje osobnímu setkání ve formě slavnostního shromáždění, ale věříme, že se během roku situace změní a budeme se moci setkat přímo ve škole.

Do té doby pojďme společně zavzpomínat alespoň prostřednictvím našich webových stránek, které budeme průběžně celý rok doplňovat vzpomínkami absolventů, fotografiemi, výňatky z kroniky či osobních archivů pamětníků apod. Budete-li chtít, rádi i Vaše vzpomínky zveřejníme.

K výročí se sluší blahopřát, takže jménem současných zaměstnanců školy přeji naší oslavenkyni všechno nejlepší, pevné zdraví a po mnoho dalších desítek let pevné místo na poli speciálního vzdělávání.

Klára Eliášková, ředitelka školy

GDPR