Simulované soudní jednání 2021

Po delší pauze způsobené pandemií Covid-19 jsme se mohli prezenčně zúčastnit tradiční zážitkové vzdělávací akce Právnické fakulty UK založené na simulaci soudního jednání, a to dne 15. prosince 2021. Žáci třídy A3 si z několika autentických soudních případů, které Právnická fakulta UK v rámci simulovaného soudního jednání nabízí ke zpracování, vybrali případ „Nevinný žert“.

Zde si můžete přečíst znění případu Nevinný žert?

„Co je možné považovat ještě za žert, škádlení, klukovinu a kde začíná trestní odpovědnost?

„Veronika Jánská je studentkou 2. ročníku gymnázia. Prospívá s výbornými studijními výsledky, reprezentovala gymnázium například v matematické olympiádě, baví ji také cizí jazyky. Přestože jde o dívku spíše tichou a introvertní, je v třídním kolektivu poměrně oblíbená. S nikým ve třídě neměla konflikt, až do 6. 5. 2014. Ten den probíhalo vyučování dle běžného rozvrhu, po páté vyučovací hodině měl 2. ročník přestávku na oběd a měl pokračovat další vyučovací hodinou v 13:30.

Veronika se s kamarádkami vrátila z oběda o něco dříve a zbývající čas do dalšího zvonění trávila v učebně biologie, ostatně jako většina jejích spolužáků. Stála u své lavice a připravovala si pomůcky na další výuku, když k ní přistoupil její spolužák Petr Kuruc a zezadu jí objal. Veronika se proti tomu ohradila, setřásla jej ze sebe a uhodila jej do břicha. Tím považovala celou věc za vyřízenou, nikoli však Petr. Přehodil si Veroniku přes záda, vynesl ji ze třídy na chodbu a pak odnesl na pánské toalety do jedné z kabinek. Když se po pár minutách vrátila Veronika a vzápětí za ní Petr do třídy, bylo na Veronice poznat, že se něco stalo. Krátce po začátku hodiny se Veronika rozbrečela a utekla z učebny.

Rodičům se doma svěřila, že ji její spolužák Petr Kuruc na pánské toaletě osahával. „Jednou rukou mě držel, abych nemohla utéct, druhou mi sahal na prsa a do rozkroku,“ svěřila se, stále ještě notně rozrušená. Následující den se Veronika v doprovodu svého otce vydala na policii podat trestní oznámení.“

Ke spolupráci si žáci třídy A3 pozvali žáky druhého ročníku gymnázia, kteří se učí právnímu náhledu v rámci předmětu ZSV. Na případu, ve kterém je velké množství ženských rolí, se ještě podílely čtyři studentky ze třídy A2. Žáci si mezi sebou rozdělili role a postupně soudní jednání nacvičili. Generálku jsme měli o den dříve on-line, v podvečerních hodinách.

Na druhý den se žáci ocitli v rámci projektového dne přímo na Právnické fakultě UK, kde ve cvičné soudní síni s žáky soudní jednání korigoval absolvent práv, pan Fišer. Žáci mohli zažít autenticitu soudního jednání a diskutovat o případných právních důsledcích, příčinách a jiných souvislostech.

A teď už krátký náhled do soudní síně:

GDPR