PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

1. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce

2. Způsoby podání přihlášek

Přihlášku ke vzdělávání je možné podat 3 různými způsoby:

  1. elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita),
  2. podáním výpisu vytištěného z online systému,
  3. podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Elektronická přihláška

Údaje uchazeče a/nebo zákonného zástupce uchazeče budou načtené ze základních registrů, veškerá komunikace s uchazečem nebo zákonným zástupcem bude vedena v rámci systému, neposílá se žádný dopis fyzicky. Zpráva v systému má fikci doručení 10 dnů.

Veškeré přílohy přihlášek je možné si ze systému stáhnout.

Přihláška formou výpisu ze systému

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazečevyplní všechny údaje, přidá přílohy a přihlášku uloží. Vytiskne výpis s unikátním osmimístným kódem (včetně čárového kódu) pro „přepis“ do systému.

Ředitel školy přepíše osmimístný kód (nebo načte čárový kód) do systému, a tím se mu objeví elektronická přihláška. Dále se s takovou přihláškou pracuje stejně jako s elektronickou přihláškou.

Tiskopis

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče vyplní až 3, resp. 5 oborů (ve stejném pořadí) a doručí je v listinné podobě s přílohami do každé školy.

Nezbytné údaje o uchazeči a volbě oborů vzdělání vkládá do systému škola uvedená na prvním místě. Druhá a třetí škola v pořadí údaje zkontroluje (do 28. února 2024) podle své listinné přihlášky.

Systém vygeneruje registrační číslo uchazeče, které musí poslat zákonnému zástupci či uchazeči (buď s pozvánkou nebo samostatně) vždy ředitel první školy.

Poznámka:  Pokud bude přihláška podána elektronicky, získá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce maximum možných výhod, ale přihlášku lze podat jakýmkoliv z výše uvedených způsobů. 

3. Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

Od 1. do 20. února 2024

 

4. Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče závazně zvolí pořadí škol podle vsvé priority.

5. Povinná příloha přihlášky ke vzdělávání na speciální škole:

  • doporučení školského poradenského zařízení popisující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení vydává speciálně pedagogické centrum (popř. lze akceptovat i doporučení pedagogicko-psychologické poradny).

 

Přihláška ke stažení: PŘIPRAVUJE SE

Více informací k přihlášce na: PŘIPRAVUJE SE

Odevzdání přihlášky osobně – v podatelně školy v úředních hodinách:
pondělí – pátek 8.00 – 14:00 h (školní rok)
pondělí – pátek 9:00 – 13:00 h (prázdniny)
V případě, že nemůžete podat přihlášku v úředních hodinách, volejte na tel. číslo 235 521 214 nebo 235 521 216 nebo se obraťte na kteréhokoli pracovníka školy, který od Vás přihlášku převezme.

Zaslání přihlášky poštou na doručovací adresu:
Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP
Radlická 591/115
158 00 Praha 5

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba doplnit chybějící údaje. Všechny přihlášky kontrolujeme a uchazeče případně vyzýváme k doplnění.

GDPR