UČITELÉ – kontakty

Jméno

Předměty

E-mail

PhDr. Ivan Antov, CSc.

anglický jazyk, dějepis

antov@goapraha.cz

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.

český jazyk, pedagogika

eliaskova@goapraha.cz

RNDr. Miloslav Foltýn

biologie, zdravověda, statistika

foltyn@goapraha.cz

Mgr. Jana Haňová

právo, sociální politika, prostorová orientace

hanova@goapraha.cz

Mgr. Hedvika Haráková

anglický jazyk, český jazyk

harakova@goapraha.cz

Mgr. Veronika Holá

estetická výchova

hola@goapraha.cz

Ing. Daniela Chamoutová

matematika, ekon. předměty

chamoutova@goapraha.cz

RNDr. Jitka Jansová

fyzika, matematika, zbožíznalství

jansova@goapraha.cz

Ing. Jakub Jelínek

informační a výpočetní technika

jelinek@goapraha.cz

Mgr. Miroslava Kučerová

český jazyk, pedagogika, německý jazyk

kucerova@goapraha.cz

Bc. Silvie Kučeráková

německý jazyk, český jazyk

kucerakova@goapraha.cz

Mgr. Jan Martinovský

český jazyk, dějepis

martinovsky@goapraha.cz

Ing. Jana Navrátilová

odborné ekonomické předměty

navratilova@goapraha.cz

Mgr. Petra Paďourová

zeměpis, tělesná výchova

padourova@goapraha.cz

Mgr. Jana Peštová

estetická výchova

pestova@goapraha.cz

Mgr. Zuzana Petržilková

anglický jazyk, hudební výchova

petrzilkova@goapraha.cz

Mgr. Ivana Seifertová

odborné sociální předměty

seifertova@goapraha.cz

Ing. Hana Tůmová

odborné ekonomické předměty

tumova@goapraha.cz

Ing. Miroslava Wagnerová

odborné ekonomické předměty

wagnerova@goapraha.cz

PhDr. Eva Zichová

dějepis, ZSV, psychologie, sociologie

zichova@goapraha.cz

Ing. Martin Žďánský

chemie, informační technologie

zdansky@goapraha.cz

GDPR