UČITELÉ – kontakty

Jméno

Předměty

E-mail

PhDr. Ivan Antov, CSc.

anglický jazyk, dějepis

antov@goapraha.cz

Mgr. Milena Bláhová

německý jazyk

blahova@goapraha.cz

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.

český jazyk, pedagogika

eliaskova@goapraha.cz

RNDr. Miloslav Foltýn

biologie, matematika, statistika

foltyn@goapraha.cz

Mgr. Hedvika Haráková

anglický jazyk, český jazyk

harakova@goapraha.cz

Ing. Daniela Chamoutová

matematika, ekonomické předměty

chamoutova@goapraha.cz

RNDr. Jitka Jansová

fyzika, matematika, zbožíznalství

jansova@goapraha.cz

Ing. Jakub Jelínek

informační a výpočetní technika, programování

jelinek@goapraha.cz

Pavla Křístková

asistentka pedagoga

kristkova@goapraha.cz

Mgr. Miroslava Kučerová

český jazyk, pedagogika

kucerova@goapraha.cz

Mgr. Hana Lužná

německý jazyk

luzna@goapraha.cz

Ing. Jana Navrátilová

odborné ekonomické předměty

navratilova@goapraha.cz

Mgr. Jana Neumann
(dříve Peštová)

estetická výchova, společenské vědy

pestova@goapraha.cz

Mgr. Michaela Nováková

odborné sociální předměty

novakova@goapraha.cz

Mgr. Petra Paďourová

zeměpis, tělesná výchova

padourova@goapraha.cz

Mgr. Zuzana Petržilková

anglický jazyk, hudební výchova

petrzilkova@goapraha.cz

Mgr. Ivana Seifertová

odborné sociální předměty

seifertova@goapraha.cz

Ing. Hana Tůmová

odborné ekonomické předměty

tumova@goapraha.cz

Ing. Miroslava Wagnerová

odborné ekonomické předměty

wagnerova@goapraha.cz

PhDr. Eva Zichová

dějepis, ZSV, psychologie, sociologie

zichova@goapraha.cz

Ing. Martin Žďánský

chemie, informační technologie

zdansky@goapraha.cz

GDPR