PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – OBECNÉ INFORMACE

Škola poskytuje vzdělání žákům se zrakovým postižením a rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. se zdravotním postižením, poruchami učení, zdravotním znevýhodněním, zdravotní oslabením apod.) prostřednictvím následujících oborů:

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

75-41-M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

63-51-J/01 Obchodní škola – dvouleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou

 

Do oboru 79-41-K/41 Gymnázium přijímáme max. 28 žáků na dvě třídy.

Do ostatních oborů přijímáme max. 14 žáků na třídu.

 

Vzdělávání probíhá v souladu se standardními rámcově vzdělávacími plány uvedených oborů, ovšem s výhodou malého třídního kolektivu, který umožňuje zohlednit speciální vzdělávací potřeby žáků pomocí individuálního přístupu ve výuce.

GDPR