Ochrana osobních údajů

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OÚ zpracovávány a o právech subjektů OÚ jsou k nahlédnutí k dispozici v kanceláři ředitelky školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Tel.: +420 731 609 403

consultant@moore-czech.cz

Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

GDPR