Přijímací řízení

Termíny jednotné přijímací zkoušky – maturitní obory

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů po návratu žáků do škol. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT. Uchazeči budou o termínu včas informováni.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – písemný test z českého jazyka a z matematiky.

 

Přijímací řízení – obchodní škola

Nové termíny přijímacího pohovoru budou stanoveny v návaznosti na termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory vyhlášený MŠMT.

Nejzazší termín pro konání druhého termínu bude den konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Uchazeči budou o termínech včas informováni.

GDPR