PODPORUJEME SHOWDOWN VE ŠKOLE I MIMO NI

Naše škola úzce spolupracuje se sportovním klubem BSC Praha, který i za naší podpory pořádal ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2021 mezinárodní sportovní turnaj BSC Prague Showdown Cup 2021. Škola podpořila organizaci turnaje dobrovolnickou výpomocí ze strany personálního zajištění, ale pro potřeby turnaje škola také zapůjčila vlastní showdownový stůl (na fotografiích níže), na kterém se v jedné z turnajových místností sváděly tuhé boje o medaile. I když stupínek vítězů obsadili sportovci z Polska nebo Itálie, naši hráči, bývalí absoventi a přátelé školy, nezůstali stranou. Tomáš Mysliveček, absolvent našeho gymnázia, skončil na 5. místě. Je ovšem důležité také vyzdvihnout výkon pana Petra Bayera, který se mezi mlai hráči prosadil na konečném 14. místě. Dokázal tedy, že je skvělým hráčem evropské úrovně, a tedy důstojným trenérem showdownu v naší škole. I Tomáš Mysliveček v době studií na internátu trénoval. Kdo chce být dobrým hráčem showdownu, může začít u nás na internátě!

Zveme tedy všechny zájemce od 1. 9. 2021 do tréninkové skupiny, která se u showdownové místnosti v prostorách internátu školy schází jednou týdně. Zájemci o zapojení do kroužku se mohou na podrobnosti zeptat u vedoucí vychovatelky Jany Haňové.

Showdownový zápas

showdownový stůl

 

Nejnovější příspěvky

GDPR