NABÍDKA METODICKÝCH PORADENSKÝCH SETKÁNÍ 2023

POZVÁNKA NA

METODICKÁ A PORADENSKÁ SETKÁNÍ V JARNÍM OBDOBÍ 2023

Praha1

Projekt „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“

 

TERMÍNY SETKÁNÍ:

úterý 21. 2. 2023

pondělí 27. 3. 2023

pátek 28. 4. 2023

pátek 12. 5. 2023

středa 14. 6. 2023

Čas: vždy od 10 do cca 14 hodin

Místo konání: prostory Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5

Setkání je určeno zejména pedagogickým pracovníkům středních škol (učitelé, asistenti pedagoga a další), kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s těžkým zrakovým postižením, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, specifickými poruchami učení).

PROGRAM:

  • Krátké úvodní kolokvium k problematice vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
  • Metodické poradenství k jednotlivým předmětům dle požadavků a potřeb účastníků – individuální konzultace s vyučujícími konkrétních předmětů, seznámení s kompenzačními a učebními pomůckami a speciálními výukovými materiály, dle zájmu příp. hospitace ve výuce
  • Informace k uzpůsobení podmínek pro konání maturitních a závěrečných zkoušek

Pro účastníky budou připraveny metodické materiály a jiné využitelné podklady k výuce a přípravě k maturitním a závěrečným zkouškám. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování akce.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu seifertova@goapraha.cz. V e-mailu prosíme uveďte své jméno, příjmení, datum a místo narození, vzdělávací instituci, která vás vysílá, pracovní pozici a oblast zájmu metodického poradenství.

Občerstvení pro účastníky zajištěno.

Pozvánka ke stažení zde

GDPR