NABÍDKA METODICKÝCH PORADENSKÝCH SETKÁNÍ 2024

POZVÁNKA NA

METODICKÁ A PORADENSKÁ SETKÁNÍ V JARNÍM OBDOBÍ 2024

Praha1

Projekt „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“

Termíny setkání pro jarní období 2024

21. 2. 2024 (středa)

20. 3. 2024 (středa)

26. 4. 2024 (pátek)

24. 5. 2024 (pátek)

14. 6. 2024 (pátek)

Místo konání: prostory Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5, od 10 do cca 14 hod 

Setkání je určeno zejména pedagogickým pracovníkům středních škol (učitelé, asistenti pedagoga a další), kteří vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (s těžkým zrakovým postižením, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, specifickými poruchami učení).

PROGRAM:

  • Krátké úvodní kolokvium k problematice vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na středních školách
  • Metodické poradenství k jednotlivým předmětům dle požadavků a potřeb účastníků – individuální konzultace s vyučujícími konkrétních předmětů, seznámení s kompenzačními a učebními pomůckami a speciálními výukovými materiály, dle zájmu příp. hospitace ve výuce
  • Informace k uzpůsobení podmínek pro konání maturitních a závěrečných zkoušek

Pro účastníky budou připraveny metodické materiály a jiné využitelné podklady k výuce a přípravě k maturitním a závěrečným zkouškám. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování akce.

PŘIHLÁŠKY zasílejte na emailovou adresu seifertova@goapraha.cz. V e-mailu prosíme uveďte své jméno, příjmení, datum narození, vzdělávací instituci, která vás vysílá, pracovní pozici a oblast zájmu metodického poradenství.

 

Občerstvení pro účastníky zajištěno.

Pozvánka ke stažení ZDE

GDPR