Dodatek k vyhlášení 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021

Dodatek k vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 vedeného pod č. j. GOA/008/El/2020

V Praze 11. května 2020

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Termín příjímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termín pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

  • 1. termín: 8. června 2020

 Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací zkoušky následující termíny:

  • 1. termín: 4. června 2020

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Ostatní náležitosti vyhlášení pro první kolo přijímacího řízení zůstávají nezměněny.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

GDPR