• NEJLEPŠÍ LIMERICK V ANGLICKÉM JAZYCE
  Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 vyhlašuje soutěž pro žáky školy O NEJLEPŠÍ LIMERICK V ANGLICKÉM JAZYCE!!! Co je limerick? Limerick je krátká vtipná pětiveršová báseň s charakteristickým rytmem. První, druhý a pátý verš jsou delší než třetí a čtvrtý verš. Rým – AABBA. Delší verše A se rýmují spolu, kratší B verše se rovněž rýmují spolu. Verš 1 7 až 9 slabik A Verš 2 7 až 9 slabik A Verš 3 5 až 7 slabik B Verš 4 5 až 7 slabik B [ číst dále…]
 • POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY DO 22. 1. 2021
  Vláda ČR schválila prodloužení distanční výuky na středních školách do 22. 1. 2021 Distanční výuka probíhá nadále prostřednictvím Google Meet dle platného rozvrhu hodin. Žáci jsou povinni se výuky účastnit a případnou absenci omlouvat v souladu s platným školním řádem. S případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele nebo na vedení školy. Nastavení výuky od 25. 1. 2021 bude upřesněno dle vývoje epidemiologické situace a příslušných opatření vlády. SLEDUJTE PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY. [ číst dále…]
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. 1. 2021
  11. 1. 2021 od 08:00 do 16:00 h Den otevřených dveří bude probíhat formou konference na platforměGoogle Meet. Pokud máte vytvořený Google účet (Gmail, Smartphones androidem apod.), můžete se připojit přes následující odkaz:https://meet.google.com/rxf-qhqk-nsy Pokud Google účet nemáte, napište nám email na adresu dod@goapraha.cz a my Vás rádi do konference pozveme. PROGRAM ON-LINE KONFERENCE: informace k jednotlivým oborům vzdělání přijímací řízení (přijímací zkoušky, kritéria pro přijetí) [ číst dále…]
 • INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY OD 4. 1. 2021
  PRO UCHAZEČE O STUDIUM A RODIČE Od 4. ledna 2021 je možné si individuálně domluvit osobní návštěvu školy. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace a zodpovíme Vaše dotazy. Návštěvu je třeba sjednat předem prostřednictvím níže uvedených kontaktů: Mgr. Klára Eliášková ředitelka školy eliaskova@goapraha.cz 235 521 216 Ing. Miroslava Wagnerová zástupkyně ředitelky wagnerova@goapraha.cz 235 316 255 Mgr. Jana Haňová vedoucí vychovatelka hanova@goapraha.cz 235 316 253 251 610 892 Leona Dejmková [ číst dále…]
 • HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY PLATNÁ OD 4. 1. 2021
  V souladu s opatřeními vyhlášenými vládou v souvislosti s pandemií koronaviru covid19 žádáme všechny návštěvníky školy o dodržování níže uvedených hygienických zásad ve všech prostorách školy a internátu a v celém areálu HŠ Radlická: zakrytí úst a nosu rouškou pravidelná dezinfekce rukou při průchodu vestibulem Hotelové školy, při vstupu do školy a internátu, příp. na chodbách školy a internátu omezení osobních kontaktů na zaměstnance, s nímž byla návštěva sjednána DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ [ číst dále…]
 • PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA
  PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA BÍLÁ HORA V druhém listopadovém týdnu se prostřednictvím projektového dne studenti naší školy vrátili do dramatických historických událostí souvisejících s událostmi kolem roku 1620. Projektový den tematicky souvisel s výročím uplynulých 400 let od konání slavné bitvy, která nastavila našemu historickému vývoji nový milník v následných dobových událostech. Studenti se vžili do jednotlivých historických postav (např. Jindřich Matyáš Thurn, Jindřich Šlik, Kryštof Harant [ číst dále…]

GDPR