Příprava volby členů školské rady

V Praze 23. června 2020

Příprava volby členů školské rady

Za účelem provedení volby členů školské rady zřizuji v souladu s § 167, odst. 4 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou HMP pod č. 0330 ze dne 22. 3. 2005 (a jeho doplněním z roku 2009) přípravný výbor ve složení:

Ing. Jana Navrátilová

Ing. Martin Žďánský

Michal Řezka

Hana Zachová

Marek Kříž

Přípravný výbor v souladu se školským zákonem a výše uvedeným volebním řádem připraví a zajistí řádný průběh volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky školy.

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

GDPR