Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná
škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

vyhlašuje soutěž pro žáky školy

O NEJLEPŠÍ LIMERICK V ANGLICKÉM JAZYCE!!!

Co je limerick?

Limerick je krátká vtipná pětiveršová báseň s charakteristickým rytmem. První, druhý a pátý verš jsou delší než třetí a čtvrtý verš.

Rým – AABBA. Delší verše A se rýmují spolu, kratší B verše se rovněž rýmují spolu.

Verš 1 7 až 9 slabik A

Verš 2 7 až 9 slabik A

Verš 3 5 až 7 slabik B

Verš 4 5 až 7 slabik B

Verš 5 7 až 9 slabik A

There was a young lady of Lynn,

Who was so uncommonly thin

That when she essayed

To drink lemonade

She slipped through the straw and fell in.

Kdo se může zúčastnit?

Každý student naší školy může do soutěže přihlásit jeden až tři limericky, jejichž je sám autorem.

Termín odevzdání

Nejpozdější termín pro odevzdání limericků je 19. únor 2021. Není třeba čekat na nejzazší termín, soutěžící mohou odevzdat své limericky již dříve.

Kde a jak odevzdat

V elektronické podobě na emailovou adresu: antov@goapraha.cz

V listinné podobě: Ivanu Antovovi osobně či na adresu školy – Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5

Odměny

Soutěžící na prvních třech místech obdrží poukázky na nákup zboží. Všichni soutěžící dostanou diplom a sladkou odměnu.

Hodnocení

Limericky posuzuje porota složená z pedagogů školy. Porotci neznají jména autorů v rámci zachování maximální objektivity hodnocení.

GDPR