Učební plán pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

  Vyučovací předmět Počet hodin v ročníku Počet hodin celkem Poznámka
1. 2. 3. 4.
  Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
  Anglický jazyk 3 3 3 3 12
  Německý jazyk 3 3 3 3 12
  Základy společenských věd 1 1 2 2 6
  Dějepis 2 2 2 6
  Zeměpis 2 2 1 1 6
  Matematika 4 4 4 4 16
  Fyzika 2 2 2 2 8
  Chemie 2 2 2 2 8
  Biologie 2 2 2 2 8
  Informatika a výpočetní technika 2 2 2 2 8
  Estetická výchova 2 2 4
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Základy obchodní korespondence 2 2
  Povinný základ celkem 33 31 29 27 120
  Volitelné předměty
  Společenskovědní seminář 2 2 od 2. r.
  Cvičení z matematiky 2 2 2 od 2. r.
  Konverzace v anglickém jazyce 2 2 4 od 3. r.
  Jazykovědní seminář 2 2 ve 4. r.
  Konverzace v německém jazyce 2 2
  Povinné předměty celkem 33 33 33 33/35 132/134

GDPR