Učební plán pro školní rok 2021/2022

Obor vzdělání 79-41-K / 41 Gymnázium 

 

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4*

16

 

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

 

Německý jazyk

3

3

3

3

12

 

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

 

Dějepis

2

2

2

6

 

Zeměpis

2

2

1

1

6

 

Matematika

4

4

4

4

16

 

Fyzika

2

2

2

2

8

 

Chemie

2

2

2

2

8

 

Biologie

2

2

2

2

8

 

Informatika a výpočetní technika

2

2

2

2

8

 

Estetická výchova (výtvarná v.)

2

2

4

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Základy obchodní korespondence

2

2

 

Povinný základ celkem

33

31

29

27

120

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

Společenskovědní seminář/

Programování

2/2

2/2

dvě skupiny žáků

Cvičení z matematiky

2

2

2

2

od 2. r.

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

4

od 3. r.

Jazykovědní seminář

2

2

neprobíhá

Konverzace v německém jazyce

2

2

neprobíhá

Povinné předměty celkem

33

33

33

33

132

 

*Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání SČ

GDPR