Učební plán pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání 79-41-K / 41 Gymnázium 

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

16

 

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

 

Německý jazyk

3

3

3

3

12

 

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

 

Dějepis

2

2

2

6

 

Zeměpis

2

2

1

1

6

 

Matematika

4

4

4

4

16

 

Fyzika

2

2

2

2

8

 

Chemie

2

2

2

2

8

 

Biologie

2

2

2

2

8

 

Informatika a výpočetní technika

2

2

2

2

8

 

Estetická výchova

2

2

4

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Základy obchodní korespondence

2

2

 

Povinný základ celkem

33

31

29

27

120

 

Povinně volitelné předměty

 

 

Cvičení z matematiky

2

2

4

 

Ekonomický blok

2*

2

Ve 3. ročníku skupina EB

Jazykovědní seminář

2

2

 

Konverzace v anglickém jazyce

2*

2

4

Ve 3. ročníku skupina AK

Společenskovědní seminář

2

2

 

Povinné předměty celkem

33

33

33

33

132

 

  * Výuka probíhá v jedné třídě rozdělené do dvou skupin.

GDPR