Učební plán pro obor vzdělávání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Vyučovací předmět

1.

2.

Celkem

Poznámka

Český jazyk a literatura

3

3

6

 

Anglický jazyk

3

3

6

 

Občanská nauka

1

1

2

 

Hospodářský zeměpis

2

2

 

Matematika

2

2

4

 

Hospodářské výpočty

2

2

 

Biologie a ekologie

2

2

 

Zbožíznalství

2

2

 

Tělesná výchova

2

2

4

 

Informační technologie

2

1

3

předmět u ZZ

Obchodní korespondence

4

4

8

profilový předmět u závěrečné zkoušky

Ekonomika

3

4

7

předmět u ZZ

Právo

2

2

předmět u ZZ

Účetnictví

2

3

5

předmět u ZZ

Učební praxe

1

2

3

 

Telemarketing

2

1

3

 

Odborná praxe

3

3

 
         

Celkem povinné předměty

31

33

64

 

GDPR