Učební plán pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost pro 4. ročník

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Německý jazyk

3

4

3

3

13

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Dějepis

2

1

3

 

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Matematika

3

2

3

8

 

Fyzika

1,5

1,5

 

Chemie

1,5

1,5

 

Biologie a ekologie

2

2

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Ekonomika

2

2

2

6

 

Obchodní korespondence

2

2

4

 

Právo

2

2

4

 

Sociální politika

2

4

6

 

Sociální služby

2

2

1

5

 

Sociologie

2

2

 

Zdravověda

2

2

 

Pedagogika

2

2

 

Psychologie

2

1

3

 

Estetická výchova

2

2

4

 

Sociální práce

2

4

4

10

 

Učební praxe

3

3

6

 

Odborná praxe

2 týdny

2 týdny

4 týdny

 

Celkem povinný základ

32

33

33

31

129

 

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Celkem povinné předměty

32

33

33

33

131

 

*Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání Obchodní akademie

GDPR