Učební plán pro rok 2022/2023

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost pro 1. ročník

 

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

 

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

 

Německý jazyk

2

2

2

2

8

 

Dějepis

2

1

3

 

Občanská nauka

1

1

1

1

4

 

Matematika

3

2

3

8

 

Fyzika

1

1

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Chemie

1

1

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Biologie a ekologie

2

2

Spojeno s oborem Obchodní akademie

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

 

Ekonomika

1

2

3

 

Administrativa v oboru

2

2

4

 

Právo

1

2

3

 

Sociální politika

2

2

4

 

Sociální služby

2

2

2

6

 

Aktivizační činnosti

2

2

2

6

 

Zdravověda

2

2

 

Pečovatelství

2

2

2

6

 

Speciální pedagogika

2

2

2

6

 

Psychologie

2

2

4

 

Estetická výchova

2

2

 

Základní sociální práce

2

2

2

6

 

Učební praxe

2

2

2

6

 

Odborná praxe

1 týden

2 týdny

1 týden

4 týdny

 

Maturitní seminář všeobecný

2

2

 

Celkem povinné předměty

32

32

33

32

129

 

GDPR