Učební plán pro rok 2021/2022

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – 3. a 4. ročník

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3*

3**

12

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Německý jazyk

3

4

3*

3**

13

Dějepis

2

1

3

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Matematika

3

2

3

8

Fyzika

1,5

1,5

Chemie

1,5

1,5

Biologie a ekologie

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

2*

2

8

Ekonomika

2

2

2

6

Obchodní korespondence

2

2

4

Právo

2

2

4

Sociální politika

2

4

6

Sociální služby

2

2

1

5

Sociologie

2

2

Zdravověda

2

2

Pedagogika

2

2

Psychologie

2

1

3

Estetická výchova

2

2

4

Sociální práce

2

4

4

10

Učební praxe/odborná praxe

3/2 týdny

3/2 týdny

6/4 týdny

Celkem povinný základ

33

33

33

30

129

Volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

probíhá

Cvičení z matematiky

2

neprobíhá

Celkem povinné předměty

33

33

33

32

131

*Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání OA

**Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání G

GDPR