Učební plán pro školní rok 2021/2022

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – 1. a 2. ročník

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

Německý jazyk

2

2

2

2

8

Dějepis

2

1

3

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Matematika

3

2

3

8

Fyzika

1*

1

Chemie

1*

1

Biologie a ekologie

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

2

2

8

Ekonomika

1

2

3

Administrativa v oboru

1

2

3

Právo

1

2

3

Sociální politika

2

2

4

Sociální služby

2

2

2

6

Aktivizační činnosti

2

2

2

6

Zdravověda

2

2

Pečovatelství

2

2

2

6

Pedagogika

2

2

Speciální pedagogika

1

1

1

3

Psychologie

2

2

4

Osobnostní výchova

1

1

2

Estetická výchova

2

2

Základní sociální práce

2

2

2

6

Učební praxe

2

2

2

6

Odborná praxe

1 týden

2 týdny

1 týden

4 týdny

Celkem povinný základ

32

33

33

29

127

Volitelné předměty

 

Maturitní seminář všeobecný

2

2

Celkem povinné předměty

32

33

33

31

129

* *Hodinová dotace předmětů je v 1. ročníku 1 hodina s tím, že ve 2. ročníku bude hodinová dotace předmětů 0,5 hodiny v režimu jedna hodina za 14 dní.

GDPR