Učební plán pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost pro 2. a 3. ročník

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

Poznámka

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Ve 2. ročníku spojeno s oborem Obchodní akademie

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

 

Německý jazyk

2

2

2

2

8

 

Dějepis

2

1

3

Ve 2. ročníku spojeno s oborem Obchodní akademie

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Ve 2. ročníku spojeno s oborem Obchodní akademie

Matematika

3

2

3

8

 

Fyzika

1,5

1,5

 

Chemie

1,5

1,5

 

Biologie a ekologie

2

2

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Informační technologie

2

2

2

2

8

 

Ekonomika

1

2

3

 

Administrativa v oboru

1

2

3

 

Právo

1

2

3

 

Sociální politika

2

2

4

 

Sociální služby

2

2

2

6

 

Aktivizační činnosti

2

2

2

6

 

Zdravověda

2

2

 

Pečovatelství

2

2

2

6

 

Pedagogika

2

2

 

Speciální pedagogika

1

1

1

3

 

Psychologie

2

2

4

 

Osobnostní výchova

1

1

2

 

Estetická výchova

2

2

 

Základní sociální práce

2

2

2

6

 

Učební praxe

2

2

2

6

 

Odborná praxe

1 týden

2 týdny

1 týden

4 týdny

 

Celkem povinný základ

33

33

33

29

128

 

Maturitní seminář všeobecný

2

2

 

Celkem povinné předměty

33

33

33

31

130

 

Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání Obchodní akademie

GDPR